Одним із способів розірвання трудового договору у Польщі є угода сторін. Цей спосіб припинення трудових відносин є універсальним і може застосовуватись до будь-якого виду трудового договору. І роботодавець, і працівник можуть виявити ініціативу укладання угоди про розірвання трудового договору.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Що таке угоду про розірвання трудового договору у Польщі?

Припинення трудового договору за згодою сторін полягає у одностайній заяві сторін трудових відносин про її припинення.

Регламент не регулює питання, яка зі сторін може запропонувати укласти таку угоду. Тому ініціювати угоду може як роботодавець, так і працівник. Також одна сторона може прийняти пропозицію іншої.

Відсутність обмежень на розірвання трудового договору за взаємною згодою

Припинення трудових відносин за згодою сторін не обмежено будь-якими термінами чи заборонами. Будь-який трудовий договір може бути розірваний за взаємною згодою незалежно від того, укладено він на випробувальний термін, терміновий або невизначений термін.

Ухвалюючи рішення про використання угоди, сторони повинні пам’ятати, що в рамках цієї процедури не передбачено захисту працівника від наслідків розірвання трудового договору. Це означає, що вагітну співробітницю або співробітницю передпенсійного віку також можна звільнити за взаємною згодою.

Сторони можуть розірвати трудовий договір за згодою в будь-який зручний для них час. Датою припинення трудових відносин може бути день, обраний роботодавцем і працівником на власний розсуд, але це не обов’язково має бути день підписання договору. У регламенті не зазначено, протягом якого строку після укладання договору договір може бути розірваний. Якщо на те є воля сторін, вони можуть вказати в договорі, що укладається, навіть дуже віддалену дату, до якої вони бажають розірвати трудовий договір. Не має значення також, чи перебуває працівник у цей час на роботі, перебуває у відпустці, лікарняному тощо. Значення має воля сторін трудових відносин.

Під час відпустки працівник знайшов вигіднішу пропозицію про роботу та був прийнятий на роботу до нового роботодавця. Працівник звернувся до чинного роботодавця з пропозицією про негайне розірвання трудового договору за згодою сторін. Пропозиція була прийнята, і трудові відносини було припинено у день підписання договору. Це вірно.

Припинення трудових відносин за згодою може й у період попередження працівника. Немає значення, яка сторона трудового договору повідомила про це і який термін повідомлення. Також і в цьому випадку вирішальне значення матиме воля сторін трудових відносин.

Якщо роботодавець погоджується із запропонованою працівником угодою про припинення трудових відносин, але вказує іншу дату припинення, для припинення трудового договору працівник повинен погодитись з новою датою припинення, запропонованою роботодавцем.

Угода про розірвання договору за згодою не підлягає оскарженню і не має зворотної сили. Укладаючи угоду про розірвання трудового договору, сторони ухвалюють рішення про припинення співробітництва. Ні роботодавець, ні працівник не можуть оскаржити таку угоду у трудовому суді.

Яким має бути зміст угоди про розірвання трудового договору?

Угода про розірвання трудового договору має містити:

  • сторони трудового договору,
  • відомості про дату припинення трудових відносин,
  • заява сторін про те, що вони погодили дату, до якої вони розірвали трудовий договір,
  • підписи сторін.

У разі припинення трудових відносин за взаємною згодою вказувати причину припинення трудового договору не потрібно.

У договорі може бути зазначена додаткова інформація, наприклад:

  • про те, як використовувати чи оплачувати щорічну відпустку працівника,
  • про повернення працівнику довіреного йому виробничого обладнання,
  • про дату виплати винагороди,
  • про дату та спосіб виплати інших посібників.

Зразок договору щодо розірвання трудового договору за згодою сторін у Польщі

Лодзь, 22 квітня 2024 р.

ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З УГОДИ СТОРІН

Відповідно до ст. 30 § 1 п. 1 ТК РП, ухвалюємо, що станом на 30 квітня 2024 року на підставі угоди сторін трудовий договір укладено 1 червня 2019 року між:
Przedsiębiorstwo Usługowe “CENT” sp. z o., 90-013 Лодзь, вул. Варшавська 321, в особі Себастьяна Конкола, голови правління
і
Стефан Віхура, який проживає за адресою 90-013 Лодзь, вул. Під мостом 13.

22 квітня 2024 р. Стефан Грушка
(дата та підпис співробітника)

22 квітня 2024 р. Себастьян Конкол
(дата та підпис роботодавця)

Угода про розірвання трудового договору має бути укладена у письмовій формі у двох однакових примірниках. Один видається працівнику, другий екземпляр зберігається у роботодавця в особистій справі працівника.

Використаний документ:
ст. 30 Закону РП від 26 червня 1974 р. – Трудовий кодекс (зведений текст: Законодавчий вісник 2023 р., поз. 1465)

Дивиться також:

Поширені запитання про дипломи та працевлаштування в Польщі

Заробітна плата у Польщі зміниться з 1 липня 2022 року

Перевірені агенції з працевлаштування в Польщі

Працевлаштування у Польщі. Як чинне польське законодавство ускладнює працевлаштування іноземців

Рекордне зростання внесків ZUS для підприємців у 2025 році