Свято не має чітко встановленого дня в календарі й відзначається в четвер, наступного за Днем Святої Трійці. У 2019 свято відзначається 20 червня, у 2020 році - 11 червня.

Традиції Свята Тіла і Крові Христових (Boże Ciało) в Польщі сягають корінням в XIII століття і мають глибоку релігійну складову.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

У 2019 свято відзначається 20 червня, в 2020 році – 11 червня.

Це свято вважається одним з найбільших в католицькій церкві. У цей день віряни зобов’язані відвідувати месу та утримуватися від будь-якої роботи, яка не є вкрай необхідною. Свято не має чітко встановленого дня в календарі й відзначається в четвер, наступного за Днем Святої Трійці, на одинадцятий день після П’ятидесятниці (Pięcdziesiątnica, Zesłanie Ducha Świętego – Зішестя Святого Духа або, як цей день часто називають в Польщі, – Zielone Świątki – Зелені Святки).

Свято Boże Ciało, відоме в католицтві також як Corpus Christi (Корпус Крісті – лат.), було встановлений 11 серпня 1264 папою римським Урбаном IV, а затверджено у 1314 році папою Климентом V – він і дав свята назву.

Свято покликане наблизити вірян до різних аспектів присутності Христа в Таїнстві Євхаристії.

Перша згадка процесії Корпус Крісті в Польщі відноситься до XIV століття. Пройшла вона в Плоцьку (Płock) .

В наші дні, на Свято Тіла і Крові Христових вулицями Польщі проходять яскраві процесії.  В цей день після закінчення меси формується процесія, попереду якої йде ксьондз,  який йде по засіяний квітами і пелюстками дорозі, тримаючи в руках накриту балдахіном Дароносіцу.

Святково одягнені дівчатка розсипають зі спеціальних кошиків пелюстки троянд перед процесією. Процесії можуть проходити як по вулицях, так і навколо храму. У давні часи процесії ходили навколо костелу протягом  8 днів (октави) до самого свята Корпус Крісті. Іноді біля чотирьох вівтарів проходили сценічні вистави з біблійними персонажами, а також читалися вірші на духовні теми. Традиція прикрашати вівтарі пізніше поширилася на прикрасу будинків, вулиці, причому навіть тих, за якими процесія йти не буде. Традиційною прикрасою є гілочки беріз, квіти, різноманітні вінки.

До сих пір у вінках використовуються цілющі трави. Однією з основних трав в вінку була полин лікувальна – боже дерево (bylica boże drzewko). А також розмарин, незабудки, ромашка, маргаритки, волошки, корисний за своїми властивостями копитняк, мати-й-мачуха, ожина, пижма, любисток і інші трави.


Традиции Праздника Тела и Крови Христовых (Boże Ciało) в Польше уходят корнями в XIII век и имеют глубокую религиозную составляющую. В 2019 году праздник отмечается 20 июня, в 2020 году – 11 июня.

Этот праздник  считается одним из самых больших в католической церкви. В этот день верующие обязаны посещать мессу и воздерживаться от любой работы, которая не является крайне необходимой.

Праздник не имеет чётко установленного дня в календаре и отмечается в четверг, следующий за Днём Святой Троицы, на одиннадцатый день после Пятидесятницы (Pięcdziesiątnica, Zesłanie Ducha Świętego – Сошествие Святого Духа или,   как этот день часто называют в Польше, – Zielone Świątki – Зелёные Святки).

Праздник Boże Ciało, известный в католичестве также как Corpus Christi (Корпус Кристи – лат.), был установлен 11 августа 1264 года папой римским Урбаном IV, а утверждён он был в 1314 году папой Климентом V – он и дал празднику название. Праздник призван был приблизить верующих к различным аспектам присутствия Христа в Таинстве Евхаристии.
Первое упоминание процессии Корпус Кристи в Польше относится к XIV веку. Прошла она в Плоцке (Płock).

В наши дни, в Праздник Тела и Крови Христовых по улицам Польши проходят яркие процессии верующих.

В этот день после окончания мессы формируется процессия, впереди которой идёт ксёндз, ступая по устланной цветами и лепестками дороге, держа в руках накрытую балдахином Дароносицу.

Нарядно одетые девочки рассыпают из специальных красивых корзинок лепестки роз перед процессией. Процессии могут проходить как по улицам, так и вокруг храма. В давние времена процессии ходили вокруг костёла на протяжении всего восьмидневья (октавы), то есть 8 дней до самого  праздника Корпус Кристи.

Иногда возле четырёх алтарей проходили сценические представления с библейскими персонажами, а также читались стихи на духовные темы. Традиция украшать алтари позже распространилась  на украшение домов, улицы, причём даже тех, по которым процессия идти не будет. Традиционным украшением являются веточки берёз, цветы, разнообразные венки. До сих пор в венках используются целебные травы. Одной из основных трав в венке была полынь лечебная – божье дерево (bylica boże drzewko). А также розмарин, незабудки, ромашка, маргаритки, васильки, полезнейший по своим свойствам копытень, мать-и-мачеха, ежевика, пижма, любисток и другие травы.