Політика конфіденційності (оновлено 2023)

PL ENG RUS text below

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

UKR

Хто ми

Наша адреса сайту: https://www.gopoland.net.ua.

Коментарі

Коли відвідувачі залишають коментарі на сайті, ми збираємо дані, що відображаються у формі коментарів, а також IP-адреси відвідувачів та рядку агента-браузера користувача, щоб допомогти виявити спам.

Анонімний рядок, створений за вашою адресою електронної пошти (також називається хеш), може бути наданий службі Gravatar, щоб дізнатись, чи ви його використовуєте. Політика конфіденційності служби Gravatar доступна тут: https://automattic.com/privacy/. Після схвалення вашого коментаря, ваше зображення профілю буде видно для громадськості в контексті вашого коментарю.

Медіафайли

Якщо ви завантажуєте зображення на сайт, вам слід уникати завантаження зображень із вбудованими даними про місцезнаходження (EXIF GPS). Відвідувачі сайту можуть завантажувати та витягувати будь-які дані про місцезнаходження із зображень на сайті.

Cookies

Якщо ви залишаєте коментар на нашому сайті, ви можете ввімкнути збереження свого імені, електронної адреси та сайту в файлах cookie. Це для вашої зручності, так що вам не потрібно буде повторно заповнювати ваші дані, коли ви залишатимете наступний коментар. Ці файли cookie зберігатимуться 1 рік.

Якщо у вас є обліковий запис на сайті і ви ввійдете в нього, ми встановимо тимчасовий cookie для визначення підтримки cookies вашим браузером, cookie не містить ніякої особистої інформації і віддаляється при закритті вашого браузера.

Коли ви ввійдете в систему, ми також встановимо декілька файлів cookie, щоб зберегти інформацію про ваш логін та налаштування екрана. Cookie-файли для входу зберігаються 2 дні, а файли cookie-файлів налаштувань екрану – 1 рік. Якщо ви виберете “Запам’ятати мене”, ваш логін буде зберігатися протягом 2 тижнів. Якщо ви вийдете зі свого облікового запису, файли cookie логіну будуть видалені.

Якщо ви редагуєте або публікуєте статтю, у вашому веб-переглядачі буде збережений додатковий файл cookie. Цей файл cookie не містить особистих даних і просто вказує ідентифікатор статті, яку ви щойно редагували. Його термін дії закінчується через 1 день.

Вбудований вміст з інших веб-сайтів

Статті на цьому сайті можуть містити вбудований вміст (наприклад: відео, зображення, статті тощо). Вбудований вміст з інших сайтів веде себе так само, як би користувач відвідав інший сайт.

Ці сайти можуть збирати дані про вас, використовувати файли cookie, вбудовані додатки відстеження третіх сторін та стежити за вашою взаємодією з цим вбудованим вмістом. Зокрема відстежувати взаємодію з вбудованим вмістом, якщо у вас є обліковий запис і ви увійшли на цей сайт.

З ким ми ділимося вашими даними

Якщо ви запросите скидання паролю, ваш IP буде вказано в email-повідомленні про скидання.

Як довго ми зберігаємо ваші дані

Якщо ви залишаєте коментар, він та його метадані зберігаються протягом невизначеного терміну. Таким чином, ми можемо автоматично визначати та затверджувати кожен наступний коментар замість того, щоб тримати їх у черзі на модерації.

Для користувачів, які реєструються на нашому сайті (якщо такі є), ми зберігаємо надану ними персональну інформацію у їхньому профілі користувача. Всі користувачі можуть переглядати, редагувати або видаляти свої особисті дані в будь-який час (за винятком того, що вони не можуть змінити своє ім’я користувача). Адміністратори сайту також можуть переглядати та редагувати цю інформацію.

Які права ви маєте відносно своїх даних

Якщо у вас є обліковий запис на цьому сайті або ви залишили коментарі, ви можете подати запит на отримання експортованого файлу особистих даних які ми зберігаємо про вас, включаючи всі дані, які ви надали нам. Ви також можете вимагати, щоб ми стерли будь-які особисті дані, які ми маємо щодо вас. Це не включає будь-які дані, які ми зобов’язані зберігати в адміністративних, правових та цілях безпеки.

Куди відправляються ваші дані

Коментарі відвідувачів можуть бути перевірені за допомогою служби автоматичного виявлення спаму.

PL

Jeśli odwiedzający zostawi komentarz na stronie, zbieramy dane wskazane w formularzu komentowania, a także adres IP odwiedzającego i dane przeglądarki użytkownika w celu wykrycia spamu.

Anonimowy ciąg znaków wygenerowany z Twojego adresu e-mail („hash”) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu ustalenia, czy z niej korzystasz. Polityka prywatności Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza Twoje zdjęcie profilowe będzie widoczne publicznie w kontekście Twojego komentarza.

pliki medialne

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i przesyłasz zdjęcia na stronę, możesz chcieć uniknąć przesyłania zdjęć z metadanymi EXIF ​​​​, ponieważ mogą one zawierać Twoją pozycję GPS. Odwiedzający mogą uzyskać te informacje, pobierając obrazy z witryny.

ciastko

Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz wyrazić zgodę na zapisywanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i strony internetowej w pliku cookie. Odbywa się to dla Twojej wygody, aby nie uzupełniać ponownie danych przy ponownym komentowaniu. Te pliki cookie są przechowywane przez rok.

Jeśli masz konto w serwisie i się zalogujesz, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia, czy Twoja przeglądarka obsługuje ciasteczka, ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych i są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Gdy logujesz się na swoje konto, ustawiamy również kilka plików cookie z danymi logowania i ustawieniami ekranu. Pliki cookie logowania są przechowywane przez dwa dni, pliki cookie ustawień ekranu przez rok. Jeśli wybierzesz opcję „Zapamiętaj mnie”, Twoje dane logowania będą przechowywane przez dwa tygodnie. Gdy wylogujesz się ze swojego konta, pliki cookie logowania zostaną usunięte.

Podczas edytowania lub publikowania artykułu w przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko, które nie zawiera danych osobowych i zawiera jedynie identyfikator edytowanego przez Ciebie posta, wygasa po 1 dniu.

Osadzone treści z innych stron internetowych

Artykuły w tej witrynie mogą zawierać treści, które można osadzić (takie jak filmy, obrazy, artykuły itp.), takie treści zachowują się tak samo, jak gdyby odwiedzający odwiedził inną witrynę.

Witryny te mogą gromadzić Twoje dane, wykorzystywać pliki cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować Twoje interakcje z osadzonymi treściami, w tym śledzenie interakcji, jeśli masz konto i jesteś zalogowany w tej witrynie.

Analityka internetowa

Korzystamy z danych Google Analytics, które bardzo odpowiedzialnie podchodzą do gromadzenia i przechowywania danych użytkowników.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Jeśli zostawisz komentarz, sam komentarz i jego metadane są przechowywane przez czas nieokreślony. Odbywa się to w celu automatycznego wykrywania i zatwierdzania kolejnych komentarzy, zamiast ustawiania ich w kolejce do zatwierdzenia.

W przypadku użytkowników, którzy zarejestrują się na naszej stronie, przechowujemy dane osobowe, które podają w swoim profilu. Wszyscy użytkownicy mogą w dowolnym momencie przeglądać, edytować lub usuwać swoje informacje profilowe (z wyjątkiem nazwy użytkownika). Administracja strony internetowej może również przeglądać i zmieniać te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych?

Jeśli masz konto w serwisie lub dodałeś komentarze, możesz poprosić o wyeksportowanie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat, w tym danych dostarczonych przez Ciebie.

Możesz również zażądać usunięcia tych danych, nie dotyczy to danych, które jesteśmy zobowiązani zachować ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa, pisząc na adres redakcyjny.

Gdzie przesyłamy Twoje dane

Komentarze użytkowników mogą być sprawdzane przez automatyczną usługę wykrywania spamu.

ENG

If a visitor leaves a comment on the site, we collect the data indicated in the comment form, as well as the visitor’s IP address and browser user-agent data for the purpose of spam detection.

An anonymized string generated from your email address (“hash”) may be provided to the Gravatar service to determine if you are using it. Gravatar’s privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. Once a comment is approved, your profile picture will be publicly visible in the context of your comment.

media files

If you are a registered user and upload photos to the site, you may want to avoid uploading images with EXIF metadata, as they may contain your GPS position. Visitors can extract this information by downloading images from the site.

cookie

If you leave a comment on our site, you may opt-in to saving your name, email address and website in a cookie. This is done for your convenience, so as not to fill in the data again when re-commenting. These cookies are stored for one year.

If you have an account on the site and you log in, we will set a temporary cookie to determine if your browser supports cookies, cookies do not contain any personal information and are deleted when you close your browser.

When you sign in to your account, we also set several cookies with login details and screen settings. Login cookies are stored for two days, screen settings cookies for a year. If you choose the “Remember me” option, your login information will be stored for two weeks. When you log out of your account, the login cookies will be deleted.

When editing or publishing an article in the browser, an additional cookie will be stored, it does not contain personal data and contains only the ID of the post you edited, expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embeddable content (such as videos, images, articles, etc.), such content behaves in the same way as if the visitor has visited another site.

These sites may collect your data, use cookies, embed additional third party tracking, and monitor your interaction with embedded content, including interaction tracking, if you have an account and are logged in to that site.

Web analytics

We use data from Google Analytic, which takes a very responsible approach to the collection and storage of user data.

How long do we keep your data?

If you leave a comment, the comment itself and its metadata are stored indefinitely. This is done in order to detect and approve subsequent comments automatically, instead of queuing them for approval.

For users who register on our site, we store the personal information that they indicate in their profile. All users can see, edit or remove their profile information at any time (except for the username). The website administration can also see and change this information.

What are your rights to your data?

If you have an account on the site or if you have left comments, you can request an export file of the personal data that we have stored about you, including the data you provided.

You can also request the deletion of this data, this does not include data that we are required to keep for administrative, legal or security purposes, write to the editorial mail.

Where do we send your data

User comments may be checked by an automatic spam detection service.

RUS

Если посетитель оставляет комментарий на сайте, мы собираем данные указанные в форме комментария, а также IP адрес посетителя и данные user-agent браузера с целью определения спама.

Анонимизированная строка создаваемая из вашего адреса email (“хеш”) может предоставляться сервису Gravatar, чтобы определить используете ли вы его. Политика конфиденциальности Gravatar доступна здесь: https://automattic.com/privacy/. После одобрения комментария ваше изображение профиля будет видимым публично в контексте вашего комментария.

Медиафайлы

Если вы зарегистрированный пользователь и загружаете фотографии на сайт, вам, возможно, следует избегать загрузки изображений с метаданными EXIF, так как они могут содержать данные вашего месторасположения по GPS. Посетители могут извлечь эту информацию, скачав изображения с сайта.

Cookie

Если вы оставляете комментарий на нашем сайте, вы можете включить сохранение вашего имени, адреса email и вебсайта в куки. Это делается для вашего удобства, чтобы не заполнять данные снова при повторном комментировании. Эти куки хранятся в течение одного года.

Если у вас есть учетная запись на сайте и вы войдете в неё, мы установим временный куки для определения поддержки куки вашим браузером, куки не содержит никакой личной информации и удаляется при закрытии вашего браузера.

При входе в учетную запись мы также устанавливаем несколько куки с данными входа и настройками экрана. Куки входа хранятся в течение двух дней, куки с настройками экрана – год. Если вы выберете возможность “Запомнить меня”, данные о входе будут сохраняться в течение двух недель. При выходе из учетной записи куки входа будут удалены.

При редактировании или публикации статьи в браузере будет сохранен дополнительный куки, он не содержит персональных данных и содержит только ID записи отредактированной вами, истекает через 1 день.

Встраиваемое содержимое других вебсайтов

Статьи на этом сайте могут включать встраиваемое содержимое (например видео, изображения, статьи и др.), подобное содержимое ведет себя так же, как если бы посетитель зашел на другой сайт.

Эти сайты могут собирать ваши данные, использовать куки, внедрять дополнительное отслеживание третьей стороной и следить за вашим взаимодействием с внедренным содержимым, включая отслеживание взаимодействия,  если у вас есть учетная запись и вы авторизовались на том сайте.

Веб-аналитика

Мы пользуемся данными Google Analуtic, которые очень ответственно подходят к сбору и хранению данных пользователей.

Как долго мы храним ваши данные?
Если вы оставляете комментарий, то сам комментарий и его метаданные сохраняются неопределенно долго. Это делается для того, чтобы определять и одобрять последующие комментарии автоматически, вместо помещения их в очередь на одобрение.

Для пользователей с регистрацией на нашем сайте мы храним ту личную информацию, которую они указывают в своем профиле. Все пользователи могут видеть, редактировать или удалить свою информацию из профиля в любое время (кроме имени пользователя). Администрация вебсайта также может видеть и изменять эту информацию.

Какие у вас права на ваши данные?

При наличии учетной записи на сайте или если вы оставляли комментарии, то вы можете запросить файл экспорта персональных данных, которые мы сохранили о вас, включая предоставленные вами данные.

Вы также можете запросить удаление этих данных, это не включает данные, которые мы обязаны хранить в административных целях, по закону или целях безопасности, напишите на редакционную почту.

Куда мы отправляем ваши данные

Комментарии пользователей могут проверяться автоматическим сервисом определения спама.

2023 © All rights reserved Gopoland.net.ua