З усіх розповсюджених серед іноземців у Польщі цивільно-правових договорів прямо зазначено лише на умову злетіння. По-друге, визначено «період страхування від нещасних випадків», який допоможе нам у всьому остаточно розібратися

Тут і далі будуть описані основні параметри, пов’язані з нещасними випадками, що сталися з іноземцями у Польщі.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Нещасний випадок – це непередбачена подія, яка призвела до тілесних ушкоджень чи смерті застрахованого, але виникла не з його вини. Це досить спрощене формулювання, але в цілому відбиває реальність.

Варто розділяти нещасний та страховий випадок. Останній – це подія, точно описана в страховому полісі, як підстава для виплат.

Тобто, випадок може бути нещасним, але не бути страховим, якщо на нього не поширюється дія поліса або страховки немає зовсім.

Що є, а що не є нещасним випадком?

Залежно від виду страхування можуть трохи відрізнятися параметри нещасних випадків, але загалом до них можна віднести:

 • Автокатастрофа. При цьому відшкодуванню підлягає як втрата життя чи здоров’я людини, так, можливо, і компенсація за розбите авто.
 • Пожежа. У тому числі угорання (отруєння продуктами горіння).
 • Утоплення.
 • Падіння.
 • Ураження електричним струмом.
 • Виробничі травми.
 • Отруєння.

Для деяких категорій осіб можуть бути введені і додаткові параметри, властиві специфіки робіт, що виконуються: вибухові речовини, вогнепальна зброя і т.д.

До нещасних випадків точно не буде віднесено пригоди, якщо вони сталися:

 • внаслідок умисного злочину застрахованого;
 • при керуванні застрахованою машиною або іншим рухомим механізмом внаслідок алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння;
 • при спробі суїциду застрахованого;
 • при його спробі завдати собі тілесних ушкоджень;
 • при впливі на застрахованого лікувальних та/або діагностичних засобів (в т.ч. ін’єкцій), якщо їх застосування не було пов’язане зі страховим випадком.

Зверніть увагу, що нещасний випадок на виробництві може статися і під час віддаленої роботи. Це специфічна ситуація, яка має свої пояснення.

Класифікація нещасних випадків

У загальносвітовій практиці нещасні випадки ділять на 5 основних груп, однак у деяких окремих галузях можуть використовувати не всі з них. Наприклад, у Польщі, щодо виробничих травм, застосовуються лише пункти 2, 3 та 4:

 • Легкі.
 • Важкі.
 • Смерть, що призвела.
 • Групові.
 • Ті ж, що й у п.4, але з тяжкими наслідками.

Чи можна вважати нещасний випадок удома нещасним випадком на роботі?

Питання, пов’язані з правовою кваліфікацією тієї чи іншої події, що мала місце при віддаленій роботі вдома, у положеннях Закону прямо не врегульовані. У нормах Трудового кодексу також немає правових рішень, як немає їх і в положеннях у сфері соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Однак є кілька факторів, які вказують на можливість застосування стандартних рішень у галузі провадження у справах про нещасні випадки до нещасних випадків, що відбуваються під час роботи вдома.

 • По-перше, суб’єктом у разі є працівник, тобто. особа, на яку поширюються трудові відносини, а отже, застосовні норми страхування від нещасних випадків.
 • По-друге, подія, яка може кваліфікуватись як нещасний випадок на виробництві, має бути пов’язана з роботою (з виконанням обов’язків співробітником).
 • По-третє, положення про визнання тієї чи іншої події нещасним випадком на виробництві не обмежуються лише виконанням працівником службових обов’язків на робочому місці (йдеться, наприклад, про дорогу на роботу або з роботи).

У межах сказаного вище є вказівка на наявність трудових відносин. Чи це означає, що нещасний випадок при віддаленій роботі може бути зафіксований тільки при роботі за трудовим договором (умовою про працю)?

Чи поширюються норми нещасного випадку на цивільно-правові договори в Польщі?

Відповідь на це питання проста – достатньо звернутися до відповідної норми Ustawy «Про закон про соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань»:

Art.3. Нещасний випадок на виробництві


§3. Нещасним випадком на виробництві також є раптова подія, викликана зовнішньою причиною, що спричинила каліцтво або смерть, що сталося в період страхування від нещасних випадків під час:

Виконання робіт на підставі агентського договору (umowy agencyjnej), договору доручення (umowy zlecenia) або договору про надання послуг (umowy o świadczenie usług), до яких застосовуються положення про доручення відповідно до Цивільного кодексу.

Що ми тут бачимо? По-перше, з усіх розповсюджених серед іноземців у Польщі цивільно-правових договорів прямо зазначено лише на умову злетіння. По-друге, визначено «період страхування від нещасних випадків», який допоможе нам у всьому остаточно розібратися:

Існує Закон «Про соціальне страхування», art.12 якого зазначено, що обов’язковому страхуванню від нещасних випадків підлягають особи, що мають пенсійне страхування та страхування на випадок інвалідності

У свою чергу art.6 того ж закону свідчить, що обов’язковому пенсійному страхуванню та страхуванню по інвалідності підлягають, у тому числі, «особи, які виконують роботи на підставі агентського договору чи договору доручення чи іншого договору про надання послуг, до яких відповідно до Цивільного кодексом застосовуються положення про доручення».

Одночасно положення art.9 того ж закону визначають, що за наявності кількох договорів, обов’язкові виплати з пенсійного страхування та страхування за інвалідністю покладені лише за першим із них – за іншими допустимі добровільні виплати.

Підсумуємо. Відповідні виплати за нещасний випадок при віддаленій роботі за умови про працю покладено у будь-якому випадку, а за умови злету в обов’язковому порядку будуть застосовані тільки якщо цей договір є єдиним або основним. Якщо умова лікування не є основною, то виплати можливі лише у разі добровільного страхування.