Заборона конкуренції (zakaz konkurencji) у Польщі – це законодавчо передбачений спосіб уникнути недобросовісної конкуренції з боку колишнього працівника, присвяченого комерційним таємницям колишнього роботодавця і, відповідно, який має теоретичну можливість ці таємниці розголосити, нашкодивши тим самим діяльності компанії. На нівелювання подібних загроз та спрямовані положення Трудового законодавства РП.

Нерідко від читачів надходять питання, пов’язані із впливом попереднього роботодавця на наступне працевлаштування у Польщі. Бувають ситуації, коли «колишній» прямо заявляє, що людина не має права працювати на такій посаді чи взагалі у певній сфері, посилаючись при цьому на законодавство РП.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Сторони у цьому питанні, як водиться, дві. Погана для працівників у тому, що у Трудовому кодексі Польщі справді міститься положення про «заборону конкуренції», за яким такий вплив на нове робоче місце можливий. Хороша – у тому, що роботодавець має дуже постаратися, аби використати це право.

Що таке zákaz konkurencji, коли може бути застосовано, і як заробити на забороні

У кодекс праці РП введений цілий підрозділ (статті з 1011 по 1014 р.р.), присвячений питанням zákazу konkurencji. Відповідно до його положень:

Заборона конкуренції (zakaz konkurencji) у Польщі – це законодавчо передбачений спосіб уникнути недобросовісної конкуренції з боку колишнього працівника, присвяченого комерційним таємницям колишнього роботодавця і, відповідно, який має теоретичну можливість ці таємниці розголосити, нашкодивши тим самим діяльності компанії.

На нівелювання подібних загроз та спрямовані положення Трудового законодавства РП.

Запобігання незаконной конкуренції в Польщі

Компанія розробила інноваційний програмний продукт і, вивівши його на ринок, заробляє, в тому числі, за рахунок його ексклюзивності. Умовний Стоян Козирян допомагав у розробці коду, і тепер звільняється, будучи носієм інформації про новий продукт. Якщо він відкриє свою фірму або працевлаштується до конкурентів, де користуватиметься отриманими знаннями, компанія-розробник втратить фактор ексклюзивності, а значить позбудеться і частини доходу.

Щоб уникнути подібної ситуації і вводиться zákaz konkurencji – заборони колишньому працівникові відкривати свій бізнес у даній сфері або працювати на конкурента протягом певного часу:

Art.1011 Kodeks pracy. Заборона конкуренції під час трудових відносин

§1. У межах, зазначених в окремій угоді, працівник не може вести діяльність, яка конкурує з роботодавцем або надаватиме роботу в рамках трудових відносин, або на будь-якій іншій основі для особи, яка здійснює таку діяльність (zakaz konkurencji).

Якщо зазначена стаття регламентує діяльність під час трудових відносин, то наступна вказує на такі можливості та після звільнення:

Art. 1012 k.p. Відсутність конкуренції після звільнення

§1. Положення §1, ст.1011 (заборона конкуренції під час трудових відносин) застосовується і у випадках, коли роботодавець та працівник, який має доступ до особливо важливої інформації, розкриття якої може завдати шкоди роботодавцю, укладають угоду про недопущення конкуренції після припинення трудових відносин. У контракті також вказується термін дії угоди про недопущення конкуренції та розмір компенсації, що належить працівникові від роботодавця, з урахуванням положень §2 та §3 цієї статті.

Несумлінне використання заборони конкуренцію

Розглянутий вище приклад – очевидний, виглядає справедливо, але, на жаль, надто теоретизовано. Насправді значно частіше виникають ситуації не настільки прямолінійні. Умовний працівник може бути далеко не програмістом, а, наприклад, зварювальником.

Але й йому при зміні роботодавця намагаються поставити умови роботи протягом наступних років, бо нібито він став володарем важливих технологічних, а отже й комерційних таємниць. Для чого це роботодавцю? З різних причин: від дійсного бажання зберегти в таємниці ексклюзивні технології до особистої помсти.

Власне, на розгляд таких ситуацій і направлений даний матеріал. Коли роботодавець справді має право встановлювати умови наступного працевлаштування, а коли ці бажання не підкріплені законодавчо?

Коли може бути застосовано заборону конкуренції у РП?

Одного бажання роботодавця пред’явити співробітнику zákaz konkurencji недостатньо. Трудове законодавство чітко визначає умови такої заборони:

  • Про заборону має бути підписано окрему угоду.
  • Термін zаkaza konkurencji повинен бути чітко встановлений таким договором.
  • За період дії угоди працівник повинен отримувати компенсацію від роботодавця, якщо їх трудові відносини припинено.

Угода про zákaz konkurencji

У згаданому §1, art.1011 k.p. прямо зазначено необхідність підписання такої угоди. Без нього жодних претензій/вимог до працівника бути не може. Договір повинен мати виключно письмову форму:

Art. 1013 р.н. Форма договору про відсутність конкуренції

Контракт, зазначений у §1, ст.1011 (заборона конкуренції під час трудових відносин) та у §1 ст.1012 (відсутність конкуренції після звільнення), не має юридичної сили, якщо він не укладений у письмовій формі.