Відповідно до цих положень працівник несе відповідальність за шкоду в межах фактичних збитків, завданих роботодавцем, за дії або бездіяльність, що спричинили шкоду. Відшкодування визначається розмірі заподіяної шкоди, але з може перевищувати розмір тримісячного винагороди, належного працівникові на день заподіяння шкоди.

Поправки до Трудового кодексу РП, запроваджені у 2023 році, запровадили й деякі нові норми, прямо чи опосередковано пов’язані з темою, що розглядається. Зокрема регулювання одночасного працевлаштування в кількох роботах. Роботодавець не може заборонити працівнику перебувати одночасно:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  • у трудових відносинах з іншим роботодавцем, або
  • у правових відносинах, є основою виконання роботи, крім трудових відносин (робота за цивільно-правовими договорами).

За даними норм перебування одночасно у трудових чи прирівняних до них відносинах з іншим роботодавцем не може бути підставою для розірвання трудового договору роботодавцем, підставою для підготовки до розірвання або підставою для застосування дій, рівносильних припиненню трудового договору.

Проте законодавство передбачає і виняток:

Заборона на роботу в іншого роботодавця не застосовується, якщо роботодавець укладає з працівником окрему угоду про неконкуренцію (нагадаємо, для набрання чинності вона має бути укладена у письмовій формі), яка може перешкоджати іншій роботі.

У межах, зазначених у такій угоді, працівник не може:

  • вести діяльність, конкурентоспроможну стосовно роботодавця;
  • виконувати роботу на підставі трудових відносин або на іншій основі у особи, яка здійснює конкурентну по відношенню до роботодавця діяльність.

Що буде за порушення угоди про неконкуренцію?

Порушення встановленої в такий спосіб заборони може бути причиною, яка виправдовує розірвання трудового договору.

Штраф за порушення угоди про неконкуренцію

Незалежно від можливого припинення трудових відносин із працівником, який порушив передбачений договором пункт про неконкуренцію, роботодавець, якому завдано шкоди внаслідок такого порушення, має право вимагати від працівника відшкодування збитків відповідно до положень законодавства (§2, art.1011 k.p.).

Відповідно до цих положень працівник несе відповідальність за шкоду в межах фактичних збитків, завданих роботодавцем, за дії або бездіяльність, що спричинили шкоду. Відшкодування визначається розмірі заподіяної шкоди, але з може перевищувати розмір тримісячного винагороди, належного працівникові на день заподіяння шкоди. Відшкодування у повному розмірі заподіяної шкоди може бути визначено лише в тому випадку, якщо працівник завдав шкоди навмисне.

Коли роботу за сумісництвом заборонено законом?

Працівник не може одночасно перебувати у трудових чи аналогічних відносинах з іншим роботодавцем, якщо він обіймає певні посади або працює у певних структурах. У цих випадках угода про неконкуренцію може не підписуватись, а заборона діє на законодавчому рівні.

Йдеться у разі йдеться про державних службовців, органи місцевого самоврядування тощо. Однак більшість іноземців, що працюють у Польщі, не належать до категорії осіб, які можуть виконувати ці обов’язки, тому дана норма докладно не розглядається.

Чи може роботодавець вимагати договір про неконкуренцію під час роботи за умовою злетіння?

Все перелічене встановлено Трудовим законодавством. Підпорядковується трудовому кодексу лише один із найпоширеніших типів договорів – умова про працю. Відповідно, ні умова лікування, ні умова про справу під зазначені правила не підпадають.

Однак, відповідно до Закону про боротьбу з недобросовісною конкуренцією (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), між сторонами може бути укладена угода про захист конфіденційності даних (Umowa o zachowaniu poufności).

Це окремий документ, що вимагає чіткої вказівки даних, що захищаються. Довести його недотримання роботодавцю буде непросто, і здебільшого у судовому порядку. Крім цього, заборона на працевлаштування у певні компанії /структури/на посаді така угода може і не припускати.