Лікарняний від психіатра у Польщі – це такий самий документ про тимчасову непрацездатність, як і від інших лікарів. Безсумнівно, самі захворювання та його наслідки багато в чому відрізняються, але з юридичної точки зору L4 від психіатра дає ті ж права та можливості, що й виданий з інших підстав.

Щоб працівник отримав лікарняний від психіатра, лікар повинен констатувати, що співробітник страждає на психічні розлади, які заважають йому виконувати роботу. Для оформлення L4 від психіатра застосовуються ті ж норми, що й у випадку з іншими лікарняними листками, зокрема:

  • за перші 33 дні хвороби (або 14 днів для працівника віком від 50 років) лікарняний оплачується роботодавцем;
  • за період непрацездатності загальною тривалістю понад 33 дні у календарному році (у разі працівника, який досяг 50-річного віку — загальною тривалістю понад 14 днів у календарному році) працівник має право на допомогу через хворобу від ZUS;
  • працівник може отримувати допомогу через хворобу максимум 182 дні, і якщо після цього часу він все ще хворий, необхідно пройти обстеження та подати заяву на отримання окремої допомоги з реабілітації.

Щодо типів договорів, то й тут так само, як і в інших ситуаціях – за наявності страхування від тимчасової непрацездатності (обов’язково за умовами про працю та добровільно за цивільно-правовими договорами), дні відсутності на роботі оплачуються. В інших випадках оплати не буде, але сам факт лікарняного у будь-якій ситуації є поважною причиною відсутності на роботі.

Умови злету (злицення) та інші типи цивільно-правових договорів можуть бути розірвані в будь-який момент обома сторонами без попереднього повідомлення (якщо в самому контракті не зазначено іншого). Тому звільнення можливе і за наявності лікарняного, і за будь-яких інших обставин.

Оплата лікарняного від психіатра

З оплатою все ідентично іншим лікарняним листкам. І виплати від роботодавця, і допомога через хворобу становлять 80% від оплати праці (під час вагітності – 100%). Допомога на реабілітацію у перші 3 місяці становить 90%, а в наступні місяці – 75% від встановленої заробітної плати (під час вагітності – 100%).

Особливі повноваження психіатра

Лікарняний від психіатра в Польщі нічим не відрізняється від будь-якого іншого L4, але все-таки є у цій нагоді й свої нюанси. Відповідно до Постанови міністра праці та соціальної політики РП («W sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim також про порядок та порядок виправлення помилки у медичній довідці»), лікарняний лист може бути виданий на період з дня проведення обстеження (огляду) або з наступного дня.

При цьому L4 може бути виданий на строк, що починається ще пізніше дати проведення огляду, але не пізніше 4-го дня після неї, якщо:

  • відразу після дня обстеження передбачено вихідні дні;
  • огляд проводиться у період раніше оголошеної тимчасової непрацездатності.

Лікарняний лист у звичайних умовах може бути виданий і з дати, на 3 дні, що передує огляду, але тільки в тому випадку, якщо результати обстеження показують, що застрахована особа в цей період однозначно не могла працювати (вже була непрацездатною).

У цій галузі є виняток, встановлений для психіатрів. Психіатр, який встановив наявність у пацієнта психічного розладу, що обмежує здатність застрахованої особи контролювати/оцінювати свою поведінку, може видати L4 заднім числом, не дотримуючись обмежень у 3 дні. При цьому норма не встановлює максимальний термін, тобто він може бути будь-яким, якщо лікар вважає, що пацієнт не міг працювати.

Чи можна звільнити працівника під час хвороби?

Нерідко співробітники, які страждають на психічні розлади, знаходяться на тривалому лікарняному. Роботодавець не може звільнити хворого працівника (при мові про працю), але такий захист від звільнення небезмежний. Трудовий договір може бути розірваний без попередження, якщо непрацездатність працівника через хворобу триває:

  • більше 3 місяців, якщо співробітник працював у цього роботодавця менше півроку;
  • більше 182 днів (або 270 у разі туберкульозу або деяких інших причин непрацездатності), при роботі понад 6 місяців або при непрацездатності, спричиненій нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням.

Тут треба пояснити, що йдеться насамперед про випадки, коли захворювання вдається вилікувати. Складні ситуації, що призводять до тривалого психічного розладу, наприклад, якщо пацієнт небезпечний для оточуючих або повністю непрацездатний, можуть призвести до розірвання договору з цих причин, зокрема через відсутність медичного допуску до роботи.

Чи дізнається роботодавець про психічний розлад працівника

Відомості про захворювання належать до персональної інформації, яка не доводиться до відома роботодавця без дозволу співробітника – проходження працівником лікування у психіатра не вказується ні в лікарняному, ні у свідоцтві про роботу, що отримується під час звільнення (тобто ні теперішній, ні майбутній) роботодавець не знатиме причини відсутності на роботі).

Однак якщо психічні розлади викликані вживання алкоголю, а співробітник спочатку звертався до звичайного лікаря саме через похмілля, що стає відомо роботодавцю, то причинно-наслідковий зв’язок може бути зрозумілим.

Наголосимо, ситуація актуальна, якщо спочатку лікарняний видавався із кодом С (т.зв. алкогольний L4). Але якщо звернення до психіатра відбувалося без оформлення цього лікарняного, інформація про тип захворювання до роботи не дійде.

Чи може ZUS перевірити лікарняний від психіатра

Тривалий L4 від психіатра може призвести до контролю з боку ZUS, при цьому запровадження електронних відпускних листів значно полегшило виконання перевірок. Суб’єкт, який виплачує допомогу з тимчасової непрацездатності, має право контролювати правильність використання лікарняних листів. Докладніше про способи перевірки розказано у цій статті.

У працівника, який отримав лікарняний від психіатра, практично ті ж права, що й у будь-якої іншої хворої людини. Різниця лише в тому, що психіатр, на відміну від інших лікарів, може видати L4 за період, що починається за кілька днів із моменту звернення до нього за допомогою.

І роботодавець, і ZUS, в рамках своїх повноважень, можуть контролювати тривалі лікарняні з точки зору їх правильного використання, наприклад, не працювати в цей час в іншому місці або не їхати на відпочинок (якщо це не означає лікування). Якщо контролюючий орган помітить порушення, виплати можуть бути відкликані.

Автор Юлия Владимировна

Оригінальний вміст із цього твору можна використовувати згідно з умовами ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 license